Структурні продукти

Роблячи внесок у розвиток українського фондового ринку, інвестиційна група «АЛЬТЕРА ФІНАНС» активно розробляє нові механізми фінансування проектів та впроваджує фінансові продукти, що максимально відповідають потребам клієнтів.

В умовах розвитку ринку у суб’єктів неминуче постає потреба в широкому виборі фінансових інструментів, які, знаходячись у рамках вельми мінливого законодавства України, дозволяли б оптимально організовувати грошові потоки та підвищувати ефективність діяльності.

Базуючись на цьому принципі, ми пропонуємо клієнтам випуск цільових, процентних і дисконтних облігацій.

У 2004 р. ІГ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» розробила механізм випуску цільових будівничих облігацій на зміну інвестиційним угодам, що стали законодавчо забороненими. Сьогодні цільові облігації використовують забудовники в усіх регіонах України. Цей механізм справедливо вважається найбільш вигідним та ефективним способом залучення фінансування у будівництво.

Механізм випуску цільових будівничих облігацій полягає в наступному: емітент (компанія, що володіє ділянкою землі для забудови або орендує її) випускає цільові облігації для фінансування будівництва і гарантує, що в майбутньому надасть інвестору площі у цих будівлях. Таким чином, кошти вдається залучити зараз, а нерухомість надати після завершення будівництва у вигляді погашення цих облігацій.

Об’єкти, будівництво яких було профінансовано за участю компанії «АЛЬТЕРА ФІНАНС» з використанням цільових облігацій:

ТОВ «Дирекція адміністративних будівель»

м. Донецьк, (195,8 млн. грн. - загальна сума випусків).

ТОВ «ТВК Стройсервіс»

м. Авдіївка Донецької обл. (понад 13 млн. грн.)
Емісія цільових облігацій для фінансування будівництва житлової будівлі у м. Авдіївці загальною площею 7178 кв.м.

ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «НОТЕХС»

м. Суми (понад 59 млн. грн.)

Емісія цільових облігацій для фінансування будівництва житлової будівлі загальною площею 16719 кв.м.

ТОВ «Укртеплоцентраль» 

м. Донецьк (понад 16 млн. грн.)
Емісія цільових облігацій для фінансування будівництва житлової будівлі загальною площею 4291 кв.м.

Процентні облігації – облігації, за якими передбачена виплата процентного доходу. 

Механізм випуску процентних облігацій значно простіший, ніж емісія цільових паперів, оскільки в цьому випадку не потрібна подача в НКЦПФР документів, підтверджуючих суть випуску цільових паперів. Процентні облігації дозволяють залучити позикові кошти від інвесторів, уникнувши складної процедури кредитування, служать заставою за банківським кредитом і дають можливість емітенту самому регулювати процентні ставки і терміни виплати доходу за облігаціями.  

Приклади реалізованих проектів:

ТОВ «НПП «Енергосплав»

Випуск корпоративних облігацій на суму 5,5 млн. грн. 

ВАТ «Красногорівський вогнетривкий завод»

Випуск корпоративних облігацій на суму 50 млн. грн. 

Випуск муніципальних облігацій для м. Донецька на суму 20 млн. грн. (2004 р.) і 45 млн. грн. (2005 р.) 

СК «ВУСО»

Випуск корпоративних облігацій на суму 5 млн. грн. 

ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання»

Випуск корпоративних облігацій на суму 25,5 млн. грн. 

ПАТ «Горлівський м'ясокомбінат»

Випуск іменних процентних забезпечених облігацій із закритим розміщенням на суму 30,01 млн. грн. та на суму 20 млн. грн.

Дисконтні облігації - це облігації, що розміщуються за ціною нижче номінальної вартості. Різниця між ціною купівлі та номінальною вартістю сплачується власнику облігації під час її погашення і складає дохід (дисконт) від облігації.

Дисконтні облігації можуть бути застосовані у різних сферах. Проте, найбільш часто вони вживаються для будівництва нежитлових будівель. Використання дисконтних облігацій допомагає емітенту уникнути подання будівельної документації до НКЦПФР, тим самим значно спрощуючи реєстрацію випуску облігацій.

   • 01021, м.Київ

   пр. Голосіївський, 70, 405

   тел.: +38 (044) 227 50 05

   тел.: +38 (044) 390 73 89

  Копирайт © Altera Finance