Корпоративне управління

Корпоративне управління

Одним з інноваційних та ексклюзивних продуктів інвестиційної групи  «АЛЬТЕРА ФІНАНС» є надання акціонерним товариствам (АТ) комплексних консультаційно-організаційних послуг з питань корпоративного управління:

-  Щоденне надання оглядів законодавства, нормативних актів, оглядів преси з питань корпоративного управління й інших аспектів ринку цінних паперів та діяльності АТ.

-  Сприяння внесенню АТ у біржовий список та/або лістинг фондової біржі, визначенню біржового курсу цінних паперів.

-  Розробка проектів установчих документів, внутрішніх положень АТ, змін та доповнень до них.

-  Консультування з питань:

§         правозастосування Законів України «Про акціонерні Товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України» та інших Законів та нормативних актів, що регулюють діяльність на ринку цінних паперів України. Приведення діяльності АТ у відповідність з цими Законами;

§         взаємодії АТ з Центральним депозитарієм та Депозитарними установами;

§         первинного розміщення, додаткових емісій,  вторинного обігу цінних паперів, реалізації власниками їх прав на цінні папери та за цінними паперами;

§         викупу емітентом власних цінних паперів та їхньої подальшої реалізації або анулювання;

§         підготовки Загальних зборів акціонерів, у тому числі прийняття рішення про скликання, формування порядку денного, порядку повідомлення акціонерів, формування органів Зборів, тощо;

§         проведення Зборів, у тому числі реєстрації акціонерів, представництва юридичних та фізичних осіб, підрахунку голосів, складання протоколів реєстрації учасників Зборів, протоколів підрахунку голосів, протоколів Зборів, тощо;

§         формування та структури органів АТ,  формування їх персонального складу, повноважень посадових осіб, делегування повноважень, розподілу повноважень між органами АТ;

§         діловодства та документообігу органів АТ, у тому числі складання, обліку та зберігання протоколів та інших документів АТ;

§         організації контролю за роботою органів й посадових осіб АТ.

-  Надання інших послуг за запитами АТ.

Актуальність цих послуг обумовлена динамічними змінами законодавства України про цінні папери, фондовий ринок та акціонерні товариства.

Так, лише у 2013 році прийнята низка нормативних актів, що значною мірою впливають на діяльність акціонерних товариств. Найважливіші серед них - Закон «Про депозитарну діяльність в Україні», положення, що регулюють надання інформації емітентами, порядок емісії та скасування випусків цінних паперів, визначення біржового курсу акцій, тощо.

На порядку денному Верховної ради стоїть ще низка законів, спрямованих на подальше удосконалення діяльності АТ. Найважливішим з них є введення в АТ обов'язкової посади корпоративного секретаря, процедур squeeze out (сквіз-аут) та багато інших нововведень.

В цих умовах менеджменту АТ важко встежити за вказаними змінами та, головне, вчасно втілювати їх у життя.

Тому наявність зовнішнього консультанта, який бере на себе функції повсякденного інформування АТ про зміни в законодавстві,  відстеження виконання АТ  вимог законодавства, допомоги у вчасному здійсненні процедур, передбачених законодавством, сприяння АТ в прийнятті якісних управлінських рішень, є досить корисним для АТ.

Наявність у компанії «АЛЬТЕРА ФІНАНС» фахівців, що мають тривалий практичний досвід у галузі корпоративного управління, сучасного комп’ютерного обладнання, доступу до потужних інформаційних ресурсів забезпечують надання клієнтам консультаційних послуг на високому професійному рівні.

Співпраця з інвестиційною групою «АЛЬТЕРА ФІНАНС» дозволяє акціонерним товариствам підвищити рівень корпоративного управління, мінімізувати ризики виникнення конфліктних ситуацій і застосування штрафних санкцій.

На цей час нашими клієнтами є понад 50 акціонерних товариств. З багатьма з них співпраця триває значний час - понад 10 років.

Договір про надання консультаційних послуг

Договір про проведення загальних зборів акціонерів

Контактна інформація:

Горелік Марк Ісаакович, керівник напрямку «Корпоративне управління»

тел.: +38-099-521-03-23

факс: +38-062-210-59-27  • 01021, м.Київ

   пр. Голосіївський, 70, 405

   тел.: +38 (044) 227 50 05

   тел.: +38 (044) 390 73 89

  Копирайт © Altera Finance