Новини та прес-релізи

«АЛЬТЕРА ФІНАНС» виступила консультантом при проведенні загальних зборів акціонерів

 

23 травня 2014 р.

Підводячи підсумки комплексної роботи з підготовки й проведення зборів акціонерів у 2014 році, керівник напрямку «Корпоративне управління» Марк Горелік відзначив: «Цього року інвестиційна група «АЛЬТЕРА ФІНАНС» надала консультаційну допомогу у проведенні загальних зборів акціонерів 28 акціонерним товариствам».

За його словами, особлива увага приділялася дотриманню норм законодавства у всіх процедурах і документах, пов'язаних з підготовкою та проведенням зборів. Із цією метою були підготовлені документи, наявність яких передбачена законом України «Про акціонерні товариства», а саме - протоколи наглядової ради про скликання зборів і затвердження проектів їхніх рішень, тексти повідомлень про збори, протоколи реєстраційної та лічильної комісій, бюлетені для голосування, протоколи зборів.

Марк Горелік також відзначив, що була проведена робота з навчання членів лічильних комісій організації кумулятивного голосування й підрахунку голосів.

«Ми виступили посередником між емітентами та Центральним депозитарієм у процесі одержання реєстрів акціонерів, необхідних для повідомлення акціонерів про збори та проведення реєстрації його учасників. Також були опубліковані повідомлення про збори й розіслані персональні поштові повідомлення акціонерам емітентів. Усього ми організували й провели «під ключ» 11 загальних зборів для акціонерних товариств», - підкреслив експерт ІГ «АЛЬТЕРА ФІНАНС».

За словами Марка Гореліка, під час проведення цих зборів, представники компанії брали участь у роботі реєстраційної та лічильної комісій, складанні протоколів про результати їхньої роботи. Акціонерам та іншим учасникам зборів надавалися консультації про законодавче регулювання діяльності акціонерних товариств, правах акціонерів, порядку відчуження й придбання цінних паперів, оформлення спадщини на цінні папери й інші питання, що цікавить широке коло акціонерів.

Експерт компанії підкреслив, що участь ІГ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» у процедурі підготовки та проведення загальних зборів акціонерів сприяли підвищенню загального рівня корпоративного управління, дозволило клієнтам провести збори на високому технологічному рівні, у повній відповідності з вимогами законодавства й, тим самим, дозволило мінімізувати ризики штрафних санкцій з боку державного регулятора - Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

«Ми не обмежуємо свої відносини із клієнтами лише підготовкою й проведенням зборів. З більшістю із клієнтів у нас установлені довгострокові взаємовигідні відносини, у рамках яких здійснюється щоденна консультаційна підтримка діяльності емітентів не тільки з питань, пов'язаним з їхньою діяльністю як акціонерних товариств, але й по інших напрямках: бухгалтерський облік, трудові відносини, договірні відносини й т.д.», - відзначив експерт ІГ «АЛЬТЕРА ФІНАНС».


Back to the list

  • 01021, м.Київ

   пр. Голосіївський, 70, 405

   тел.: +38 (044) 227 50 05

   тел.: +38 (044) 390 73 89

  Копирайт © Altera Finance